Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Paleozoológiai gyűjtemény

 

A paleozoológiai gyűjtemény kisebb részben paleo- és mezozoikumi, nagyobb részben azonban miocén kori anyagból tevődik össze. Túlnyomó többségében miocén kori csontok, csonttöredékek és lenyomatok találhatóak a gyűjteményben, melyek elsősorban a Pécs melletti Danitz-puszta homokbányájából származnak. Az innen származó anyagok fáradhatatlan gyűjtője Kanizsai László önkéntes.
 

 

img_9604.jpg


A Komlosaurus carbonis egyik lábnyoma

 

 

 

humulus_lupulus.jpg

 

 

 

Részletek a gyűjtemény anyagából

 

 

A Danitz-pusztai homokbányában Kanizsai László 2003-tól kezdve végez rendszeres leletmentő gyűjtéseket. Az itt fellelhető ősmaradványok jelentősége abban áll, hogy a miocén kori Ős-Mecsek – és ezzel együtt a mai Komló – területén mintegy 8-17 millió évvel ezelőtt élt szárazföldi gerinces fauna, illetve az Ős-Mecsek-hegységet körülölelő Paratethys-tenger gerinces élővilágának maradványait (esetenként gerincteleneket is) egyaránt tartalmazza. Az ilyen nagy mennyiségű fosszília-együttesek előfordulása igen ritka, a Danitz-pusztai homokbánya ezért igen fontos lelőhelynek tekinthető. A bánya területén korábban egy ősi folyó befolyása feltételezhetően áthalmozta, koptatta, tovább görgette, széttördelte és végül a mai lelőhelyükön lerakta a korábban már anoxikus közegbe beágyazott és fosszilizálódott vázelemeket. Az innen származó leletek ezért sajnos gyakran töredékesek és koptatottak.

 

img_9612.jpg


Csontok és csonttöredékek (miocén kor)

 

     A bánya mindezek ellenére a közeljövőben azonban sajnos bezárásra és rekultiválásra kerül, így a későbbiekben már nem lehet hozzáférni az itt még esetlegesen feltáratlan ősmaradványokhoz. Ez azért is sajnálatos, mert az itt feltárt maradványok mind fontos információval szolgálnak a Mecsek és a környező tenger 8-17 millió évvel ezelőtti faunáját illetően. Magyar Imre professzor úr a komlói gyűjtemény puhatestűi (Mollusca) alapján a közelmúltban új kort határozott meg a Danitz-pusztai homok lerakódásával kapcsolatban. A gyűjteményt a Pécsi Tudományegyetem hallgatói és oktatói is rendszeresen felkeresik, legtöbbször Sebe Krisztina egyetemi adjunktus vezetésével. A gazdag kollekció rendszeresen szolgál egyetemi szakdolgozatok és tudományos publikációk alapjául.

     A Komlói Helytörténeti és Természettudományi Gyűjteményben őrzött Danitz-pusztai leletanyag minden bizonnyal a tudomány számára új, eddig még le nem írt taxonok vázelemeit is tartalmazza. Ezek pontos meghatározásához és leírásához természetesen minden esetben specialistára van szükség. Mindezeken túl biztonsággal kijelenthető, hogy a mai Komló területén a miocénben a következő fajok éltek: Aceratherium incisivum (szarvatlan ős-orrszarvú), Procapreolus loczyi (ősi őz-féle), Tetralophodon és Deinotherium (ős-ormányosok), Chalicotherium (lógorilla), Hippotherium primigenium (ősló), Korynochoerus és Microstonyx (disznó-félék), Testudo (szárazföldi teknős-féle), Trionyx (lágyhéjú teknős-féle), Potamotherium (ős-vidra), Tapirus (két tapír faj), Amphicyon (medvekutya), hiéna- és eddig ismeretlen krokodil fajok. A tengeri faunából a következő fajokat sikerült eddig kimutatni: Odontoceti sp. (fogascet-féle), Acrodelphis letochae (ősbálna), Pachyacanthus suessi, Delphinoidea indet. (delfin-féle), Atocetus fuchsii, Kentriodontidae sp. (ez a Kovácsszénáján 1992-ben megtalált új, eddig ismeretlen delfin faj) és több különböző sziláscet (Mysticeti) faj. Végül fontos megemlíteni az itt talált fóka kövületeket is. Az első ép humerust (felkarcsont) Evanics Zoltán találta meg, amit Kordos László professzor úr vizsgált meg részletesen. A Washingtonban található maradványokkal összevetve kijelenthető, hogy a Praepusa nemzetség egy új fajáról van szó. Valószínűsíthető, hogy az itt fellelhető fóka-maradványok sokkal ősibb alakokat képviselnek, mint a világ más pontjairól származó fosszíliák. Mindez pedig megalapozottan irányozza elő azt a feltevést, hogy az első fókák itt, a Kárpát-medence területén alakulhattak ki.

 

 

 

img_9610.jpg


Koprolitok és csonttöredékek (miocén kor)

 

 

 

 

img_9607.jpg


Gyapjas mamut maradványai (lapockacsont és fogak)